Innendørs luftkvalitet

INNENDØRS LUFTKVALITET

 

Hva er innendørs luftkvalitet?

"Indoor air quality," eller IAQ, er et relativt nytt tema innen miljøsikkerhet.Mens mye oppmerksomhet har blitt lagt på utendørs forurensning de siste tiårene, har fokuset på innendørs luftkvalitet så vidt begynt.Kvaliteten på et hjems luft har hovedsakelig å gjøre med mengden av forurensninger inne, men det bestemmes også av fuktighet og ventilasjonsnivåer.US Environmental Protection Agency har funnet ut at konsentrasjoner av forurensninger kan være opptil 100 ganger høyere innendørs enn utendørs.American Lung Association anslår at de fleste tilbringer 90% av tiden innendørs, så ren inneluft er veldig viktig.

innendørs luftkvalitet
luftkvalitetsforurensning

Hva forårsaker innendørs luftforurensning?

Ifølge US Environmental Protection Agency er gjenstander inne i hjemmet som slipper ut gass den primære årsaken til luftproblemer innendørs.Listen inkluderer tepper, stoppede møbler, gassapparater, maling og løsemidler, rengjøringsprodukter, luftfriskere, rensede klær og sprøytemidler.Hvis du har en tilknyttet garasje, kan røyk fra bensin, olje og frostvæske i bilen finne veien inn i hjemmets luft.Sterke kjemikalier kan også komme fra sigarettrøyk og vedovner.

Utilstrekkelig ventilasjon kan forverre problemet fordi forurensninger blir fanget inne.Tett lukkede og godt isolerte boliger holder friskere uteluft ute, noe som kan fortynne forurensningene.Høye temperaturer og fuktighetsnivåer kan også øke konsentrasjonen av enkelte forurensninger.

Hva er det beste innendørs luftkvalitetsproduktet?

Mange teknologier som er tilgjengelige i dag, bekjemper kun én eller to klasser av luftforurensninger.Holtop friskluftrensesystem ERV er designet for å bekjempe alle tre for omfattende luftrensing.Det kan ikke bare bringe ren frisk luft til innendørs, presse ut gammel luft, men også redusere ventilasjonskostnadene når du kjører klimaanlegg.

Hvordan vet jeg hvilket innendørs luftkvalitetsprodukt som er riktig for meg?

Du kan kontakte Holtops salgsteam for å finne de beste produktene for deg og din familie.Resultatene er basert på problemene du identifiserer som problemer i hjemmet ditt.Du kan også kontakte din lokale HOLTOP-forhandler for å vurdere ditt hjem og innendørs komfortsystem.

holtop erv
forbedre inneluftkvaliteten

Hva kan jeg gjøre selv for å forbedre hjemmets luftkvalitet?

Det er flere daglige skritt du kan ta for å redusere forurensningene som sirkulerer i hjemmets luft, inkludert:

*Oppbevar husholdningsrengjøringsmidler, malingsløsningsmidler og kjemiske produkter i tett lukkede beholdere.Hvis mulig, hold dem utendørs

*Rengjør og støvsug minst en gang i uken.

*Hold vinduer lukket når pollen, forurensning og luftfuktighet er høy.

*Sørg for at hjemmet ditt er skikkelig ventilert.(Moderne hjem er godt isolert og forseglet for å spare energi, noe som betyr at luftbårne forurensninger ikke har noen måte å unnslippe).

*Hold fuktighetsnivået innenfor et sunt, behagelig område for å forhindre vekst av mugg og mugg (30 % - 60 %).

*Unngå å bruke duftende luktfjernere og luktmaskerende luftfriskere, som kan forårsake giftige kjemikalier.

*Be din lokale HOLTOP-forhandler om å inspisere og rengjøre hjemmets varme- og kjølesystem.

Relatert videointroduksjon – forbedre IAQ