Sertifisering

Etter år med dedikasjon til forskning og teknologiutvikling innen varmegjenvinning og innendørs luftkvalitet, har Holtop mange prestasjoner på produktinnovasjon og kvalitetsstyring, som er sertifisert av nasjonale og internasjonale myndigheter.


1
Navn: ISO9001
Sertifikat nr: CN14/10225
Område: utstyr for oppvarming, ventilasjon og luftregenerering
Referanse: Beijing ZhongDaHuaYuan sertifiseringssenter
1 Navn: ISO14001
Sertifikat nr: CN14/10214
Område: design, produksjon og salg av utstyret som brukes til kjøling, ventilasjon og luftrensing
Referanse: Beijing ZhongDaHuaYuan sertifiseringssenter
 1 Navn: OHSAS18001
Sertifikat nr: CN14/10224
Område: design, produksjon og salg av utstyret som brukes til kjøling, ventilasjon og luftrensing
Referanse: Beijing ZhongDaHuaYuan sertifiseringssenter
 1 Navn: VERIFIKASJON AV OVERENSSTEMMELSE
Sertifikat nr: LVD GZES1612017839HS
Område: CE-sertifikat for varme- og energigjenvinningsventilator
Referanse: SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
 1 Navn: VERIFIKASJON AV EMC-OVERENSSTEMMELSE
Sertifikat nr: GZEM1612008088HSV
Område: CE-sertifikat for varme- og energigjenvinningsventilator
Referanse: SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
 1 Navn: VERIFIKASJONSRAPPORT
Sertifikat nr: TSEC15000003302
Område: ROHS-sertifikat for varme- og energigjenvinningsventilator
Referanse: SGS-CSTC Standards Technical Services(Tianjin) Co., Ltd.
 DSS_FI-45765_页面_1 Navn: CB-testsertifikat
Sertifikat nr: FI-45765
Område: Varme- og energigjenvinningsventilator
Referanse: EC 60335-2-65:2002,
IEC 60335-2-65:2002/AMD1:2008,
IEC 60335-2-65:2002/AMD2:2015
IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013,
IEC 60335-1:2010/AMD2:2016
Nasjonale forskjeller:
EU-gruppeforskjeller, AU, NZ
GZES200501861001
 DSS_FI-45765_页面_1 Navn: CB-testsertifikat
Sertifikat nr: FI-45774
Område: Varme- og energigjenvinningsventilator
Referanse: IEC 60335-2-65:2002,
IEC 60335-2-65:2002/AMD1:2008,
IEC 60335-2-65:2002/AMD2:2015
IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013,
IEC 60335-1:2010/AMD2:2016
Nasjonale forskjeller:
EU-gruppeforskjeller, AU,
NZGZES200501860901
DSS_GZEM2005012683HSV_页面_1
Navn: SERTIFISERING AV EMC-OVERENSSTEMMELSE
Sertifikat nr: GZEM2005012683HSV
Område: Varme- og energigjenvinningsventilator
Referanse: Teststandard(er):
EN 55014-1:2017
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 55014-2:2015
Som vist i
Testrapportnummer(r):GZEM200501268301
DSS_CE GZES2005018609HS_页面_1
Navn: VERIFIKASJON AV OVERENSSTEMMELSE: LVD
Sertifikat nr: GZES2005018609HS
Område: Varme- og energigjenvinningsventilator
Referanse: Teststandard:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019
+A14:2019+A2:2019
EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012
EN 62233:2008
som vist i
Testrapportnummer(r): GZES200501860901
RoHS标准确认信-满足CE-环都换气机150-3000风量2020.9.17
Navn: RoHS
Rapport nr: 178142696a 001
Område: Friskluftsventilator
Referanse: I henhold til RoHS(recast): Begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, 2011/65/EU vedlegg II og dets endringsdirektiv (EU)2015/863
 1 Navn: CE
Område: For kravene i maskindirektivet 2006/42/EC
Referanse: CCQS UK Ltd.

1
Navn: Byggteknisk sertifiseringssertifikat for energisparende produkter
Sertifikat nr: CABR-KNH-2A-(2015)
Område: Varme- og energigjenvinningsventilator
Referanse: China Academy of Building Research
 1 Navn: Byggteknisk sertifiseringssertifikat for energisparende produkter
Sertifikat nr: CABR-KNH-2B-(2015)
Område: Varme- og energigjenvinningsventilator
Referanse: China Academy of Building Research
 1 Navn: Byggteknisk sertifiseringssertifikat for energisparende produkter
Sertifikat nr: CABR-KNH-2C-(2015)
Område: Varme- og energigjenvinningsventilator
Referanse: China Academy of Building Research