Digitalt intelligent friskluftventilasjonssystem for sykehus

Kort beskrivelse:

Holtop leverer komplett og vitenskapelig HVAC-løsning til sykehus for kundes feilsøking, separat løsning for hvert sykehus.

Selv med det samme medisinske utstyret, og det samme designet fra designfirmaet, vil Holtop alltid tilby en tilpasset og eksklusiv løsning deretter ved å ta hensyn til tilstanden på stedet, utstyret, driften og videreutviklingen.


Produkt detalj

Tagger

Krav til ventilasjon av sykehusbygg

flysikkerhet Krav til flysikkerhetSykehuset er det tettest offentlige stedet for mennesker som bærer bakterier og virus, og regnes som samlingssenteret for patogene mikroorganismer.Ikke bare pasientene, men også sykehusarbeiderne kan også bære på bakterier og virus.Så luft på sykehuset må holdes høyt renset for å unngå kryssinfeksjon.
luftkvalitet Krav til luftkvalitetPasienter er de sårbare gruppene, med dårlig mottakelighet og tilpasningsevne.Innendørsmiljø vil tydelig påvirke restitusjonen deres og til og med en viktig faktor.Sykehus trenger god inneluftkvalitet for å forbedre behandlingsmiljøet for raskere restitusjon.
energisparing Krav til energiforbrukSykehus er storforbrukere av energi.Energiforbruket til luftkondisjoneringssystemer tar mer enn 60 % av det totale energiforbruket til bygninger.En høyeffektiv og energibesparende løsning for luftkondisjoneringssystem kan ikke bare oppfylle kravene til ventilasjon, men også redusere energiforbruket til klimaanlegget effektivt.
intelligent Krav om intelligensisering Intelligentisering er en uunngåelig trend i utviklingen av sykehusbygg.Som for eksempel utstyr sentralisert kontroll og styring, sanntidsovervåking av energiforbruk, automatisert drift og on-demand av ventilasjonssystem.Intelligentisering har blitt en viktig manifestasjon av det medisinske miljøet og kvaliteten på sykehus. Det er også en viktig del av grønne bygg.

Den interne ventilasjonen på sykehuset trenger uavhengig områdekontroll, forskjellige områder trenger forskjellig ventilasjon, og luftstrømskontrollen er mer komplisert.Generelt er det fire prinsipper:

Sørg for at frisk luft ledes inn fra rent område, og kjøres tilhalvforurenset område, og deretter det forurensede området vedtrykkdifferensial, til den er uttømt til utendørs, for å unngåtilbakestrømmen. For å møte frisk luftstrømbehovet til friske personer og pasienter.Ta samtidig hensyn til luftvekslingskursen forforurenset område, lufttrykkdifferansefaktorer osv. å velgeminimum frisk luftstrøm.
Hold kontinuiteten i frisklufttilførselen i 24 timer.MerDet bør legges vekt på organisering av luftstrømmen på sykehus.Hold luftkvaliteten når som helst. Ved å overvåke luftkvaliteten og autoregulere den friske/eksosluftstrøm basert på luftkvalitetssensoren, hvert romkan styres separat eller av øvre kontrollsystem, for enmaksimal energisparing.

Ventilasjonskrav i ulike områder av sykehuset

1 På kontoret og vaktrommet kunne friskluftmengden beregnes basert på luftsirkulasjonsforhold på 4-5 ganger/time, for å bestemme avtrekksluftstrømmen og opprettholde innendørs positivt trykk.
I møterommet kunne frisk luftstrøm beregnes basert på tetthet på 2,5m2 /person eller 40 m3/time*person, for å bestemme eksosluftstrømmen og opprettholde innendørs positivt trykk.
pasientseng Tatt i betraktning behovet for ledsagere og pasienter, kan frisk luftstrøm beregnes etter standarder på 50-55m³/sykeseng på offentlig avdeling, 60m³/sykeseng på barneavdeling, og 40m³/sykeseng på infeksjonsavdeling, tilbestemme avtrekksluftstrømmen og opprettholde undertrykk.
avdeling Frisk luftstrøm i korridoren (der kun tilluft er nødvendig) er basert på ventilasjonshastighet på 2 ganger/time tilholde et lite undertrykk;og 10-15 ganger/time på toalettet og smuss byrå for et undertrykk.

sykehusventilasjon

Holtop systemløsning

Hvordan tilfredsstille bygningens ventilasjonsbehov som sykehus?

Holtop leverer komplett og vitenskapelig HVAC-løsning til sykehus for kundes feilsøking, separat løsning for hvert sykehus.Selv med det samme medisinske utstyret, og det samme designet fra designfirmaet, vil Holtop alltid gi et tilpasset og eksklusivtløsning tilsvarende ved å vurdere stedets tilstand, utstyr, drift og videreutvikling.

sykehusløsning

Digitalt intelligent friskluftventilasjonssystem

Om systemdesignet er perfekt eller ikke, om funksjonskonfigurasjonen er rimelig eller ikke, vil direkte påvirke effektiviteten til hele systemet.Samtidig vil det også ha stor innflytelse på front-end-investeringen og driftskostnadene.Så Holtop vil velge vare i henhold til høy standard, høy ytelse, høy konfigurasjon og lave kostnader.Digital Intelligent AHUDigitalt intelligent friskluftventilasjonssystem

Digitalt intelligent friskluftventilasjonssystem

I henhold til egenskapene til forskjellige typer bygninger og brukernes behov, kan system av forskjellige former og forskjellige økonomiske standarder være
tilpasset.For eksempel, i et sykehusventilasjonssystem, som vanligvis er delt inn i rene, halvforurensede og forurensede områder, steg-for-steg lufttrykk
differensialer bør etableres i hvert område for å kontrollere luftstrømmen fra det rene området til det forurensede området og forhindre at høyrisikoluften sprer seg
fritt
Lufttrykk


  • Tidligere:
  • Neste:

  • Relaterte produkter