ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ബീജിംഗ് ഹൊല്തൊപ് എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

വിലാസം

ഫാക്ടറി വിലാസം: നമ്പർ 5 യാർഡ്, 7 ഗുഅന്ഗ്ഗു സ്ട്രീറ്റ്, ബദലിന്ഗ് സാമ്പത്തിക വികസന മേഖല, യന്കിന്ഗ് ജില്ല, ബീജിംഗ്, ചൈന

ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കേന്ദ്രം

Address: Room 2101, Headquarters Center Building No.25, Tian An Hi-Tech Ecological Park, No. 555 Panyu Ave, Panyu District, Guangzhou, China

ഫോൺ

ഫോൺ: 0086-020-39388201

സ്കൈപ്പ്: സുസന്വൊഒ൦൮ 

ഇ-മെയിൽ