Kultura

Naše mise

Chcete-li vzduchotechnické zdravější a energeticky účinnější.

 

Naše vize

Chcete-li být vedoucí v energetické využití vzduchu podal řešení.

Naše základní hodnoty

Vědecké řízení je základním realizovat strategii.

tržní poptávka je zdrojem inovací.

Chcete-li být praktická.

Zřídit vynikající značky prostřednictvím kvalitních výrobků.

Hodnota je vždy vyšší než cena.

Dát tu správnou osobu na správném místě.

Žádná omezení v provozu, ne však v upřímnosti.

Mezinárodní spolupráce urychluje obnovu technologií a produktů.