วัฒนธรรม

ภารกิจของเรา

เพื่อให้มีสุขภาพดีการจัดการอากาศและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์ของเรา

ที่จะเป็นผู้นำในการกู้คืนพลังงานโซลูชั่นมอบอากาศ

ค่านิยมหลักของเรา

การจัดการทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานในการตระหนักถึงกลยุทธ์ที่

ความต้องการของตลาดเป็นแหล่งที่มาของนวัตกรรม

ที่จะปฏิบัติ

สร้างแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ราคามักจะเกินราคา

ใส่คนที่เหมาะสมในสถานที่ที่เหมาะสม

ไม่มีข้อ จำกัด ในการให้บริการไม่สิ้นสุดในความจริงใจ

ความร่วมมือระหว่างประเทศเร่งปรับปรุงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์