kulturë

Misioni yne

Për të bërë trajtimin e ajrit të shëndetshëm dhe më efikas të energjisë.

 

Vizioni yne

Të jetë lider në shërim të energjisë zgjidhje dorëzimin e ajrit.

Vlerat tona kryesore

menaxhimit shkencor është themelore për të realizuar strategjinë.

kërkesa e tregut është burim i inovacionit.

Të jetë praktike.

Krijimi i shkëlqyer markë nëpërmjet produkteve të cilësisë.

Vlera gjithmonë tejkalon çmimin.

Vënë personin e duhur në vendin e duhur.

Nuk ka kufizime në shërbim, nuk përfundon në sinqeritet.

Bashkëpunimi ndërkombëtar përshpejton rinovimin e teknologjisë dhe produkteve.