Kultúra

NASA misia

Ak chcete vzduchotechnické zdravšie a energeticky účinnejšie.

 

Naša vízia

Ak chcete byť vedúci v energetické využitie vzduchu podal riešenie.

Naše základné hodnoty

Vedecké riadenie je základným realizovať stratégiu.

trhový dopyt je zdrojom inovácií.

Ak chcete byť praktická.

Zriadiť vynikajúci značky prostredníctvom kvalitných výrobkov.

Hodnota je vždy vyššia ako cena.

Dať tú správnu osobu na správnom mieste.

Žiadne obmedzenia v prevádzke, nie však v úprimnosti.

Medzinárodná spolupráca urýchľuje obnovu technológií a produktov.