අප අමතන්න

බීජිං Holtop වායු සමන Co., Ltd.

ලිපිනය

කර්මාන්තශාලාවේ ලිපිනය: අංක 5 අංගනය, 7 Guanggu වීදිය, Badaling ආර්ථික සංවර්ධන කලාපය, Yanqing දිස්ත්රික්, බීජිං, චීනය

ජාත්යන්තර අලෙවි මධ්යස්ථානය

ලිපිනය: කාමරය 2-1108 කාර්මික ප්ලාසා, Tian ක Hi-Tech පාරිසරික උද්යානය,
අංක 555 පැන්ය මාවත, පැන්ය දිස්ත්රික්, ෙගොංසාවු, චීනය

දුරකථන

දුරකථන: 0086-020-39388201

ස්කයිප්: susanwoo08 

විද්යුත් තැපෑල