فرهنګ

زموږ ماموریت

د دې لپاره هوايي اداره روغ او د انرژي د.

 

زموږ لید

ددې لپاره چې په انرژۍ بیرته هوا د سپارلو د حل د مشر وي.

زمونږ اساسي ارزښتونه

علمي مدیریت د اساسي د ستراتیژۍ د تحقق دی.

د بازار تقاضا د بدعت د منبع ده.

عملي شي.

د کیفیت د محصولاتو له لارې ښه عالمت جوړول.

ارزښت تل قیمت څخه اوړي.

په سم ځای حق کس کیږدی.

د خدمتونو په هیڅ محدودیت، نه په اخلاص ختميږي.

د نړیوالې همکارۍ د تکنالوژۍ او د توليداتو د ترمیم accelerates.