एजेन्ट

HOLTOP एजेन्टहरु

हामी वितरण गर्न, बजार र बेचन हाम्रो उत्पादनहरु HVAC र आर व्यापार मा विशेष ग्राहकहरु आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।

Introduction: हाम्रो उत्पादनहरु गर्मी / ऊर्जा रिकभरी ventilator, रोटरी गर्मी एक्सचेंजर, थाली गर्मी एक्सचेंजर, हावा ह्यान्डलिङ एकाइ, गर्मी पंपों, पानी chiller र संघनक एकाइ, आदि को रचना ग्राहक अनुसार आफ्नो क्षेत्रमा वितरण गर्न एक वा उत्पादनहरु को दुई चयन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो व्यापार बल गर्न।

Agent Requirements:

HVAC र आर को क्षेत्र मा 1 कम्तिमा 3 वर्ष bussiness अनुभव।
2. Owning wide distribution network and strong relationship with local big air conditioning companies or HVAC engineering companies.
3. Owning other big HVAC brand sole distributionship preferred.
4. Sales quantity should be evaluated.

If you are interested in becoming Holtop agent or distributor, please send email to sales@holtop.com and provide your company information for our evaluation. We will contact you within the next business day.