Πολιτισμός

Η αποστολή μας

Για να κάνουν πιο υγιεινές διαχείρισης αέρα και πιο ενεργειακά αποδοτικές.

 

Το όραμά μας

Για να είναι ο ηγέτης στον τομέα της ανάκτησης ενέργειας λύσεις παράδοση του αέρα.

Βασικές αξίες μας

Επιστημονική διαχείριση είναι η βασική για την υλοποίηση της στρατηγικής.

Η ζήτηση της αγοράς είναι η πηγή της καινοτομίας.

Για να είναι πρακτικό.

Καθιέρωση εξαιρετική μάρκα με την ποιότητα των προϊόντων.

Αξία υπερβαίνει πάντα τιμή.

Βάλτε το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση.

Δεν υπάρχουν όρια στην υπηρεσία, δεν τελειώνει στην ειλικρίνεια.

Διεθνής συνεργασία επιταχύνει την ανακαίνιση της τεχνολογίας και των προϊόντων.