diwylliant

ein Cenhadaeth

I wneud trin aer yn iachach ac yn fwy effeithlon o ran ynni.

 

ein Gweledigaeth

I fod yn arweinydd yn adfer ynni datrysiadau trosglwyddo awyr.

Ein Gwerthoedd Craidd

rheoli gwyddonol yw'r sylfaenol i wireddu'r strategaeth.

galw yn y farchnad yn y ffynhonnell o arloesedd.

I fod yn ymarferol.

Sefydlu brand rhagorol drwy cynnyrch o ansawdd.

Gwerth bob amser yn fwy na'r pris.

Rhowch y person iawn yn y lle iawn.

Dim cyfyngiadau yn y gwasanaeth, dim dod i ben yn didwylledd.

cydweithrediad rhyngwladol cyflymu y adnewyddu o dechnoleg a chynhyrchion.