култура

Нашата мисия

За да бъде въздуха работа здравословно и по-добра енергийна ефективност.

 

Нашата визия

За да бъде лидер в регенериране на енергия, въздух връчване на решения.

Основните ни ценности

Научно управление е основна за реализиране на стратегията.

Търсенето на пазара е източник на иновации.

За да бъдем практични.

Създаване на отлична марка чрез качествени продукти.

Стойност винаги надхвърля цена.

Поставете правилния човек на правилното място.

Няма ограничения в експлоатация, не завършва с искреност.

Международно сътрудничество ускорява обновяването на технологии и продукти.